Lokátor inženýrských sítí RD8100 + reflektometr TX8000TDR

Tento přístroj je určen pro trasování kabelů a potrubí inženýrských sítí (plynového potrubí, kanalizace, datových kabelů, kabelů VN a NN)
Při výkopových pracích používáme lokátor, jeho užíváním jsme schopni maximálně eliminovat možnost překopnutí či přeseknutí rozvodů inženýrských sítí.

- Lokalizace sond a poruch na kabelech
     Sondy už od průměru 6,4mm a plášťové poruchy až do 2MΩ

Aktivní frekvence (vedení/sondy) 
     11-32/4

- Automatický záznam dat o trasování s GPS souřadnicemi 
     

- Měření směru proudu na 4/8 kHz
     A to nejen s klasickými kabely pro přímé připojení, ale také s kleštěmi a konektorem na živý vodič při trasování pod napětím

- Současné zobrazení hloubky a proudu
     
Lokátor stále zobrazuje na displeji hodnotu hloubky i velikosti proudu

- Měření velikosti proudu

- Měření hloubky na 50 Hz