Oprava kostela Chornice

Elektro-plosiny_Oprava_strechy-kostel_chornice.jpg
Elektro-plosiny_oprava_strechy-kostel_chornice2.jpg
Elektro-plosiny_oprava_strechy-kostel_chornice4.jpg
Elektro-plosiny_oprava_strechy_kostela_Chonrice_5.jpg