Stavba haly Vertex Litomyšl

Elektro-plosiny_stavba_Vertex_Litomysl.jpg
Elektro-plosiny_vystavba_Vertex_Litomysl.jpg